Pre zobrazenie ďalšej strany jedálneho a nápojového lístka kliknite na obrázok a dole vľavo zvoľte “Next page“.
Jedálny a nápojový lístok si môžete stiahnuť aj v linku :
Jedálny a nápojový lístok

Husiarik_MENU